Informācija vecākiem

No 2021.gada 25. janvāra Ogres novada pašvaldība nodrošina iespēju saņemt brīvpusdienas gatava ēdiena vai pārtikas paku veidā uz laiku, kamēr mācību process tiek organizēts attālināti.

Saskaņā ar domes lēmumu brīvpusdienas gatava ēdiena vai pārtikas paku veidā varēs saņemt:

  • visu Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 4. klašu skolēni neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas uz attālinātā mācību procesa laiku, sākot no 2021. gada 25. janvāra;
  • Ogres novadā deklarētie skolēni ar invaliditāti, skolēni no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu.

Lai saņemtu brīvpusdienas, izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāaizpilda pieteikums, izmantojot tiešsaistes formu https://forms.gle/MahDaRDp5xSyGfL96, ne vēlāk kā līdz darba dienas plkst. 16.00, lai nākamajā darba dienā saņemtu brīvpusdienas.

Brīvpusdienas gatava ēdiena veidā tiks nodrošinātas katru dienu, sākot ar šī gada 25.janvāri vienu reizi dienā, izņemot brīvdienās un svētku dienās, pusdienu izdales punktos vai dzīvesvietā, kas atrodas Ogres novada administratīvās teritorijas robežās.

Brīvpusdienas gatava ēdiena veidā tiks nodrošinātas katru dienu, sākot ar šī gada 25.janvāri vienu reizi dienā, izņemot brīvdienās un svētku dienās, pusdienu izdales punktos vai dzīvesvietā, kas atrodas Ogres novada administratīvās teritorijas robežās.

Brīvpusdienu gatava ēdiena veidā piegāde uz mājām primāri tiks nodrošināta tiem izglītojamajiem, kuriem pašiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt brīvpusdienu saņemšanu pašvaldības noteiktajos brīvpusdienu izdales punktos un ja dzīvesvieta atrodas tālāk nekā 1 km no pusdienu izdales punktiem Ogres novada administratīvās teritorijas robežās. Par apstākļiem brīvpusdienu saņemšanai mājās ir pienākums norādīt pieteikumā, tos izvērtē un lēmumu par brīvpusdienu piegādi uz mājām pieņem Ogres novada izglītības pārvalde, ņemot vērā arī pašvaldības un piegādātāja resursus brīvpusdienu piegādei uz mājām. Uz mājām piegādātās brīvpusdienas varēs saņemt izglītojamais vai viņa pārstāvis, iznākot ārā pie brīvpusdienu piegādātāja.

Brīvpusdienas pārtikas pakas veidā vienai nedēļai tiek nodrošinātas 5 darba dienu laikā pēc elektroniska pieteikuma saņemšanas, izsniedzot to pieteikumā izvēlētajā Ogres novada vispārējās izglītības iestādē.

Brīvpusdienas gatava ēdiena vai pārtikas pakas veidā tiks izsniegtas, uzrādot Ogres novada skolēna karti.

Tāpat brīvpusdienas varēs saņemt Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija personas dzīvesvietā saistībā ar aizdomām par inficēšanos ar Covid-19. Šajā gadījumā izglītojamā likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieteikties Ogres novada Sociālajā dienestā jautājuma risināšanai un palīdzības saņemšanai pa tālruņiem: 65055196 vai 20365099. Brīvpusdienas var tikt piegādātas uz mājām un atstātas pie izglītojamā dzīvesvietas durvīm, tiešā veidā nekontaktējoties ar izglītojamo vai viņa likumisko pārstāvi.

Brīvpusdienu izdales punkti un laiki:

Punkti Laiki
Ogres 1.vidusskola 13.10
Ogres sākumskola / Ogres Valsts ģimnāzija 13.10
Jaunogres vidusskola, sākumskola, Zilokalnu prospekts 14 13.10
Ogres novada Sporta centrs, Skolas iela 12, Ogre 13.10
Dzelzceļa stacija “Jaunogre”, Pulkveža Brieža iela, krustojums pretī Auto Mazgātavai 13.35
Pie veikala “Rībelīte”, Brīvības iela 94, Ogre 13.10
Laukums pie 2.dambja, Brīvības iela 122, Ogre 13.25
D/S Dārziņi, autobusa pietura 13.45
Ciemupes tautas nams 13.10
Draudzības iela 10, Ogre 13.35
Dzelzceļa stacija “Pārogre” 13.45
Laukums pie veikala “LATS”, Akmeņu iela 50, Ogre 13.10
D/S Urga, Urdziņa (Pārogres gatves un Karjeras ielas krustojums) 13.30
Lazdu gatves un Pavasara gatves krustojums 13.40
Pietura “Indrānu iela”, Jāņa Čakstes prospekta un Indrānu ielas krustojumā 13.10
Kamēliju ielas un Primulu ielas krustojums 13.30
Egļu ielas un Rožu ielas krustojums 13.10
Ogres Basketbola skola 13.30
Ogresgals PII “ĀBELĪTE” 13.10

Karte: Google Maps

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Ogres novada izglītības pārvaldes speciālistiem pa tālruņiem 65047794, 65068764, 29464001, 65020461, 29242782.