Datortehnikas lietošanas noteikumi

 • Rokām jābūt tīrām un sausām.
 • Dators jālieto saudzīgi, tikai tam paredzētajam nolūkam.
 • Aizliegts izdzēst datorā uzstādīto programmatūru un mainīt tā iestādnes.
 • Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai citādi bojāt datoru un tā perifērās ierīces.
 • Ja dators nedarbojas vai konstatētas kādas citas ar tā darbību saistītas neparastas parādības, nekavējoties ziņot par to atbildīgajai personai.
 • Nedrīkst aizklāt ierīču ventilācijas spraugas vai ievietot tajās jebkādus priekšmetus.
 • Darbā ar datoru nedrīkst ēst, dzert un novietot datora tuvumā traukus ar šķidrumu.
 • Jāseko savai pašsajūtai. Rodoties ar veselību saistītām problēmām, piemēram, sāk sāpēt acis, nekavējoties darbs jāpārtrauc.
 • Nedrīkst datorā pētīt, izdzēst vai pārvietot citu lietotāju mapes un failus.
 • Datorus atļauts lietot tikai mācību vajadzībām.
 • Darbu beidzot, pareizi jābeidz darba seanss (atteikšanās process vai dienas beigās jāizslēdz dators) un jāsakārto darba vieta – sakārtot darba galda virsmu, novietot vietā mācību līdzekļus, izslēgt datoru!