Tematiskā diena – Joku jeb smieklu diena 1.klasē

https://padlet.com/zandapukane1/f1e1e0lab36nfi2p