Mācību nodarbība 1.klasei “Sadzīves atkritumi un to šķirošana”.

https://photos.app.goo.gl/HF65MUZYhzFWH3Yr5
Vairāk foto šeit

Lielākā daļa sadzīves atkritumu nonāk atkritumu poligonos. Atkritumiem pūstot, atmosfērā izdalās ne tikai CO2 un metāns, bet arī tiek piesārņots gruntsūdens un augsne. Tāpēc ir jācenšas radīt pēc iespējas mazāk atkritumu, bet esošie pareizi jāapsaimnieko. Vienkāršākais veids, kā to darīt, ir atkritumus šķirot un pēc tam pārstrādāt.

Tāpēc 1.klases skolēni devās āra nodarbībā, lai uzzinātu par sadzīves atkritumu šķirošanu.

Nodarbības mērķi (SR):

 • Skolēns zina, kā veidojas sadzīves atkritumi mājās.
 • Skolēns zina, kā sadzīves atkritumus sašķirot un zina, kur izmest tos tiem paredzētajās vietās, kā arī taupīgi un ar apdomu attiektos pret dabas resursiem kopumā.
 • Skolēns zina, kā ikdienā var samazināt sadzīves atkritumu daudzumu.

Nodarbība ietver:

 • Domāšanas un lasīšanas uzdevumi, apkārtējās vides izpēte, spēles par atkritumu šķirošanu.
 • Darba lapa ar uzdevumiem, kuri veicami nodarbības laikā.

Secinājām:

 • Mūsu skolas teritorijā nav izmesti atkritumi.
 • Skolas apkārtējā vide ir sakopta.
 • Pie skolas ir novietoti šķirošanai paredzētie konteineri.
 • Skolā ir arī konteiners izlietotajām baterijām.
 • Arī mūsu pagasta teritorijā pie daudzdzīvokļu mājām ir novietoti šķirošanai paredzētie konteineri.
 • Ikviens ir atbildīgs, un katram ir jārūpējas par izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektroiekārtu savākšanu un pārstrādi, šķirotu atkritumus, izmestu tos tiem paredzētajās vietās, kā arī taupīgi un ar apdomu attiektos pret dabas resursiem kopumā.

Viss ir tavās rokās! Tu vari rīkoties jau tagad, lai pasargātu savu un visas Zemes nākotni.

1.klases audzinātāja Zanda Puķāne