Kārtība, kādā Ogresgala pamatskola organizē izglītības procesu un īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai

./kartiba21_covid_19.pdf