1. septembris – Zinību diena

https://photos.app.goo.gl/zA9AiC17gAonBDw26
Vairāk foto šeit

Krīt āboli, smaržo pēc vasaras beigām un klāt ir arī 1. septembris! Ogresgala pamatskolas pagalmā dzirdama skolēnu čalošana un smiešanās. Sarunas un atkal redzēšanās prieks. Tas ir tas, kas mums pietrūcis. Atkal varam ieskatīties viens otram acīs un būt kopā!

Svinīgās līnijas sakumā ar aplausiem un dziesmu tika sagaidīti topošie absolventi – 9. klases skolēni un 1. klašu skolēni. 1.klasē šogad mācības uzsāka 16 audzēkņi. Kā allaž, viņi saņēma īpaši sarūpētās dāvanas un laba vēlējumus no 9.klases un 1.klases audzinātājas Sanitas Rideres.

Skolas direktora pienākumu izpildītāja Anita Gutāne savā svētku uzrunā uzsvēra, ka 1. septembris ir atnācis ar pārmaiņām gan dabā, gan mūsu skolā, novadā. Tāpēc svarīga ir savstarpējā uzticēšanās un atbalstīšana. Tas, kas ir palaists garām, tagad jāatgūst un jāiet tālāk uz priekšu. Tā būs mūsu katra atbildība, cik ātrā tempā tiksim uz priekšu. Uzklausīsim cits citu, darīsim kopā!

Lai mums visiem jaunajā mācību gadā izdodas katru rītu sagaidīt ar prieku. Katru vakaru – ar gandarījumu. Būt drošiem par rītdienu. Būt veseliem un laimīgiem katru dienu.

Veiksmīgu, interesantu un darbošanās prieka pilnu jauno mācību gadu!