Meža ekspedīcija

https://photos.app.goo.gl/wej76tVbK6zXohmx9
Vairāk foto šeit

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” katru gadu aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ!

Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā apzina cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, saprot, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, kā arī veido izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Arī mēs, 6.klases skolēni, bijām priecīgi par šo iespēju piedalīties Meža ekspedīcijā Tomes mežā!

Sagatavoja I.Dudele