Grozījumi Ogresgala pamatskolas 2021.gada 1.septembrī izdotajos iekšējos noteikumos “Kārtība, kāda Ogresgala pamatskola organizē izglītības procesu un īsteno epidemioloģiskas drošības pasākumus COVID -19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai”

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2021/11/covid19_grozijumi2.pdf