Warning: stream_socket_client(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/wp-includes/class-http.php on line 1021 Warning: stream_socket_client(): unable to connect to tcp://www.ogp.lv:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /var/www/wp-includes/class-http.php on line 1021 Ogresgala pamatskola

Grozījumi Ogresgala pamatskolas 2021.gada 1.septembrī izdotajos iekšējos noteikumos “Kārtība, kāda Ogresgala pamatskola organizē izglītības procesu un īsteno epidemioloģiskas drošības pasākumus COVID -19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai”

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2021/11/covid19_grozijumi2.pdf