Noteikumi par dalību un uzvedību tiešsaistes stundās Ogresgala pamatskolā

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2021/11/noteikumi_tiessaistes_stundas.pdf