Kārtība, kādā Ogresgala pamatskolā organizē izglītības procesu un īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai

./kartiba_covid19_2022.pdf