Radošās darbnīcas “Mana runa pārliecina”

7., 8. un 9. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina”. To vadīja pieredzējis pasākumu vadītājs, improvizators Krišjānis Berķis.

Pasākums bija veltīts improvizācijai. Tā laikā mēs mācījāmies darboties uz skatuves.

Pasākums  bija interesants, jo lika pārvarēt savas bailes, nekautrēties un justies labi, kā arī saprast, ka improvizēt nav tik viegli, kā sākumā likās.  Improvizācijas spēles mācīja pārvarēt savu nedrošību un nebaidīties  kļūdīties vai izskatīties smieklīgi citu priekšā. Ar uzdevumu palīdzību pārbaudījām prasmi koncentrēties, kas ir svarīga publiskās uzstāšanās laikā, un darīt vairākas lietas reizē, kā, piemēram, stāstīt par savu mīļāko koncertu, paralēli atbildot uz klasesbiedru jautājumiem, kas nav saistīti ar tēmu. Tas nebija viegli! Nācās arī melot, kas dažiem ir ikdiena.

Lai arī nodarbība paskrēja vēja spārniem, tā devusi apjausmu par improvizācijas prasmju nozīmīgumu ikdienas saziņai ar citiem dažādās situācijās un apstākļos. Paldies par nodarbību! Mēs labprāt vēlreiz piedalītos šāda veida  radošajā darbnīcā, jo esam tikai ieguvēji!

8.klases kolektīvs.