Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa ar vecāku, pilngadīgo izglītojamo vai atbildīgo amatpersonu

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2022/03/inp.pdf