Ar Izlaušanās spēli atzīmē Pasaules Ūdens dienu!

https://photos.app.goo.gl/VjvThpfDpNbLP6h7A
Vairāk foto šeit

Šogad, tāpat kā katru gadu, visā pasaulē 22. martā tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena[1]. Ūdens resursi un to ilgtspējīga apsaimniekošana ir arī viens no starptautiskā Baltijas Jūras projekta (Baltic Sea Project) skolu tīkla[2] dažādos mācību priekšmetos integrētajiem tematiem. Šogad skolēni un skolotāji mācījās veidot izlaušanās spēli par ūdeni atbilstoši vecumposmam. Ar padomu izlaušanās spēļu veidošanā lūdzām iesaistīties skolotāju Indru Siksalieti.

Aicinām spēlēt  mūsu skolas un citu Baltijas jūras projektu skolu skolēnu izveidotās spēles un izzināt un novērtēt ūdeni!

A. Upīša Skrīveru vidusskolas 7.klases skolēnu (M. Dīce, A. Jeluškina, M. Apsītis, B.Siliņš, S.Ivbule ) spēlē iekļauti interesanti fakti par ūdens īpašībām, upēm un ūdens iemītniekiem: https://ej.uz/udens_spele

Vecumnieku vidusskolas 11. klases skolēni zini kā  veidojusies  Baltijas jūra, varbūt arī Tev izdosies atvērt seifu. https://ej.uz/izzini_baltijas_juru

Ezeri ir  Latvijas bagātība, zināšanas par Latvijas ezeriem ir Ogresgala pamatskolas 5.klases skolēna Dāvida Šaršūna bagātība. https://ej.uz/latvijas_ezeri

Arī upju izpēte ir gana aizraujoša. Par to vari pārliecināties spēlējot Ogresgala pamatskolas 2.klases skolēnu un skolotājas Zandas Puķānes kopīgi izveidoto izlaušanās spēli par upēm: https://ej.uz/Latvijas-upes2

Pārbaudi savas zināšanas par  okeāniem un  atbildi uz Vecpiebalgas vidusskolas 6. klases skolēnu jautājumiem. https://ej.uz/izzini_okeanus

Liepupes 9. klases skolēni sagatavojuši spēli, kuru šīs nedēļas laikā, atzīmējot Pasaules Ūdens dienu spēlēs jaunāko klašu skolēni! https://ej.uz/spele_baltijas_jura

Informāciju sagatavoja Latvijas BSP projekta koordinatore L.Zeile.

[1]Pasaules ūdens dienu tradicionāli atzīmē 22. martā. Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tā pirmo reizi visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā. Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. Latvijā šo dienu atzīmē kopš 1996. gada.

[2] Starptautisks vides izglītības projekts, tika izveidots Somijā 1989. gadā. Dalībvalstis: Somija, Zviedrija, Dānija, Vācija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Krievija. Projekta mērķi:1) pilnveidot skolēnu izpratni par ilgtspējīgu attīstību Baltijas reģionā; 2) attīstīt skolēnu prasmi pētīt apkārtējā vidē notiekošās izmaiņas; 3) veidot skolēnu pilsonisko līdzdalību ilgtspējīgas nākotnes attīstībai.