Skolēnu pašpārvalde aicina izkrāsot Lieldienas.

https://photos.app.goo.gl/7n2qx9KcYLD3UDWq9
Vairāk foto šeit

Gatavošanās Lieldienām mūsu skolā notika laikus. Lieldienu nedēļā katru dienu starpbrīžos skolēni tika aicināti aktīvi darboties un iesaistīties dažnedažādās ar Lieldienām saistītās aktivitātēs.

Minamajā pirmdienā visi domāja, prātoja, risināja dažādus Lieldienu uzdevumus un krustvārdu mīklas.

Radošajā otrdienā jaunāko klašu bērni tika aicināti mācīties darināt svētku rotājumu no papīra.

Raibajā trešdienā visi uz skolu nāca tērpušies raibi kā Lieldienu olas, bet vizuālās mākslas stundās katra klase gleznoja savu PAVASARI.

Atgriežoties skolā pēc Lieldienu brīvdienām, svētki turpinājās.  Tika rīkots līdzpaņemto, krāsoto olu skaistumkonkurss – izstāde. Visas dienas garumā skolas teritorijā  notika “olu medības”, olu kaujas, olu ripināšana, aktivitātes – rotaļas un zīmējumu izstāde ,,Pavasaris”.
Paldies visiem, kas iesaistījās Lieldienu izkrāsošanā. Pavasaris ir ieskandināts jautri un radoši!

Skolēnu pašpārvalde