Ūdens nozīme mūsu dzīvē, mūsu pagastā

https://photos.app.goo.gl/SH8VkoTyN2xCffMw9
Vairāk foto šeit

Sadarbībā ar Ogres novada speciālistiem Lieni Sauku un Raimondu Šauvu uzzinājām par  ūdens cikla un saldūdens resursu nozīmi dabā un cilvēku labklājībā.

Vienā nodarbībā Ekopadomes un 6. klases skolēni apmeklēja attīrīšanas iekārtas, kur uzzinājām vērtīgu informāciju par to, kā notekūdeņi, lietus ūdeņi, pali Ogresgalā ietekmē attīrīšanas iekārtu darbību, kā notiek šis process, kā tiek attīrīti kanalizācijas ūdeņi. Speciālista stāstītais un pašu redzētais lika aizdomāties par savas ģimenes rīcību.

Otrajā nodarbībā Ekopadomes dalībnieki kopā ar meliorācijas inženieri un projektu vadītāju Lieni Sauku noskaidroja, ko laukiem, ceļiem dod meliorācija, kāda ir meliorācijas vēsture un kā tiek atklāts piesārņojums.

Mēs uzzinājām, ka Ogres novada pašvaldība ir zaļa pašvaldība. Novadā notiek upju atgriešana dabīgā vidē ,uzzinājām, kā lietus ūdeņus izmanto „gudro dobju” ierīkošanā pie Ogresgala tautas nama un PII „Ābelīte”.

L. Sauka mums pastāstīja par savu profesionālo darbību, par iespēju apgūt meliorācijas inženiera, projekta vadītāja profesiju.

Sagatavoja Ekopadome