1.un 2.klases pārgājiens pa Ogresgala pagasta ievērojamākām vietām.

https://photos.app.goo.gl/aFSassaNfd194aLU7
Vairāk foto šeit

Izmantojām iespēju vienu no pēdējām maija dienām pavadīt svaigā gaisā.

Ogresgala pamatskolas 1. un 2. klases skolēni devās pārgājienā pa Ogresgala pagastu apskatīt ievērojamākos objektus un vietas pagastā. Devāmies apskatīt, kas tad atradās senāk pagasta teritorijā.

Apskatījām “Kārļu” mājas, kuras piederēja Madei Rozītei, kuru viņa nodeva valsts pārziņā. Šeit 1903.gadā vasaru pavadīja komponists Emīls Dārziņš. 1945.gadā uz “Kārļu” māju īpašumu bāzes izveidojās pomoloģiskais dārzs “Kārļi”. Sākās zinātniskais darbs vairākās nozarēs. 1956.gadā uz tā bāzes izveidojās Ogres dārzkopības izmēģinājumu stacija – ODIS. Tagad šeit ir Ogresgala pagasta pārvalde un Tautas nams. Nofotografējāmies arī pie Ogresgala vecās skolas un devāmies tālāk.

Pagasta teritorijā atradās Vārnu dzirnavas, kurās mala rupjā maluma miltus un putraimus. Tagad šeit ir dzīvojamā ēka. Vārnu krogs, kurš kara laikā tika sagrauts, vēlāk uz tā pamatiem par tautas saziedotiem līdzekļiem uzcēla Tautas namu “Auseklis”, vēlāk klāt piebūvēja krejotavu. Šobrīd Tautas nams “Auseklis” ir slēgts, bet krejotas vietā ir dzīvokļi.

Aizgājām līdz “Vecuteļu” mājām, kur dzejnieks Auseklis 1874.gadā iestudēja lugu “Mika”. Šīs mājas kļuvušas par savdabīgu kultūras centru Ogresgalā un ierakstījušas savu vārdu Latvijas teātra vēsturē. Pa ceļam redzējām bijušo pagasta māju, kas tagad ir privātīpašums, protams, nevarēja paiet garām arī lielākajām dižvīksnām.

Ogresgala pagastā dzīvojuši daudzi tautasdziesmu stāstītāji un teicēji. Pēc Imanta Ziedoņa iniciatīvas viņu atcerei pie “Vecuteļu” mājām uzstādīja ceļa rādītāju – piemiņas zīmi.

Skolēni uzzināja, ka mūsu skolas vietā senāk tika izveidots bumbieru šķirņu dārzs.

Iepazinuši savu pagastu, noguruši devāmies mājās! Diena pavadīta lietderīgi! Tagad var atpūsties un uzkrāt spēkus nākamajam mācību gadam! Jauku un saulainu vasaru!

Skolotāja Z.Puķāne