Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 2021./2022. m.g. 3. posma aktivitātes

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2022/06/8322_3.pdf