Saudzīga izturēšanās pret ūdeni – 2. klases āra nodarbība

https://photos.app.goo.gl/zYnVuRNnrQD5BWmd8
Vairāk foto šeit

Mērķis: Veidot skolēnos izpratni par ūdens resursu ierobežotību un nepieciešamību saudzīgi izturēties pret ūdeni un to taupot, un apzināt Ogresgala vietējās ūdenstilpnes, aplūkot tās krastus un atbildēt uz jautājumiem.

Ogresgala pamatskolas 2.klase aktīvi darbojoties gan telpās, gan daudz uzturoties dabā, tā saucamajā āra vidē. Āra vide sniedz virkni priekšrocību, jo bērni nav tik ļoti ierobežoti, viņiem ir iespēja praktiski darboties un gūt dažādas zināšanas un pieredzi, kā arī ir lielākas iespējas izkustēties. Arī Starptautiskajā āra dienā 2.klases skolēni devās ārā pētīt vietējās ūdenstilpnes.

Mūsu skola atrodas pie divām upēm Ogres un Rankas. Uzmanīgi izpētījām tās krastus, aizpildījām tabulu, kurā bija jānoskaidro: kas atrodas ūdenstilpes krastos, kādi augi un dzīvnieki mīt, kāda ir ūdenstilpes krāsa un smarža, cik tīrs ir esošais ūdens, kādi atkritumi redzami to krastos?

Ļoti daudzi Ogresgala iedzīvotāji izmanto mūsu vietējo avotiņa ūdeni. Tāpēc  salīdzinājām mūsu avotiņa ūdens krāsu ar upju ūdens krāsu. Secinājām, ka avotiņa ūdens ir ļoti dzidrs, bezkrāsains un bez smakas. Arī upju ūdens ir samērā tīrs, nebija smakas un bija pietiekami dzidrs.

Skolotāja Z. Puķāne