Ilgtspējīgas attīstības mērķu izvērtējums Vecpiebalgā

https://photos.app.goo.gl/ut364BxNRo9ko4bU7
Vairāk foto šeit

No 27.-29.jūlijam Vecpiebalgā notika UNESCO  Baltijas jūras projekta (Baltic Sea Project) skolu tīkla skolotāju-skolēnu seminārs ’’BSP vasaras skola 2022’’. Tajā skolēni un skolotāji no sešām Latvijas skolām dalījās pieredzē, sadarbojās, veicot dažādus uzdevumus. Mūsu skolu seminārā pārstāvēja A.Rutka un L.Uzuliņa un J.Račinskis.

Šogad seminārs bija veltīts ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kurus skolēniem bija jāsaskata un jāizvērtē tuvākajā apkārtnē Vecpiebalgā. Dalībnieki iepazina Vecpiebalgas gleznaino dabu, kultūrvēsturiskās vietas, apmeklēja porcelāna fabriku, gaļas lopu audzētavu, sveču darinātavu. Skolēniem bija iespēja tikties ar uzņēmīgiem Vecpiebalgas cilvēkiem, uzdot viņiem interesējošus jautājumus un redzēt, kā vietējie dabas resursi tiek izmantoti ilgtspējīgi. Skolēni arī strādāja darba grupās izspriežot un  novērtējot, kādi ilgtspējīgas attīstības mērķi tiek realizēti Vecpiebalgā. Tika izstrādāti priekšlikumi un ieteikumi rīcībai, kas tuvinātu mērķu sasniegšanai gan vietējā, gan globālā līmenī. Skolēni atzina, ka guvuši daudz patīkamu iespaidu, emociju, jaunas zināšanas, pieredzi  un jaunus draugus.

Informāciju sagatavoja S.Jekoviča