Informācija par transporta atvieglojumu saņemšanu

25. augustā Ogres novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā”. Ir saņemts  pozitīvs VARAM atzinumu par saistošajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka pavisam drīz – tiklīdz tie tiks publicēti likumi.lv – noteikumi stāsies spēkā. Noteikumus skatīt šeit: Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Ogres novadā

Lai izglītojamie varētu izmantot transporta atvieglojumus nokļūšanai no dzīves vietas uz/no izglītības iestādi, izglītojamā likumiskajam pārstāvim(vecākam) jāiesniedz PIETEIKUMS izglītības iestādē papīra formā vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: ogrgalskola@ogresnovads.lv

Pieteikuma formu skatīt šeit: Pieteikums par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu

Ja izglītojamajam pienākas transporta izmantošanas maksas atvieglojums, bet nav vēl nokārtota skolēna karte, izglītojamais līdz izglītības iestādei brauc par saviem līdzekļiem, krāj braukšanas biļetes un izglītojamā likumiskais pārstāvis (vecāks)  braukšanas biļetes iesniedz noteiktajā kārtībā, aizpilda  IESNIEGUMU un iesniedz izglītības iestādē līdz katra nākamā mēneša 5.datumam.  Iesnieguma formu skatīt šeit: Iesniegums par sabiedriskā transporta braukšanas samaksas kompensāciju

Līdz 16.septembrim Liepājas autobusa parka maršrutos braukšana bez maksas notiek, ja uz skolēna apliecības nav uzlīmes par transporta atvieglojumu piemērošanu.

Informācija no Ogres novada mājas lapas šeit: www.ogresnovads.lv