Pie mūsu skolas turpinās plīvot Zaļais karogs!

https://photos.app.goo.gl/Fpb74TTDWdFi1xdg6
Vairāk foto šeit

Otrdien, 13. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Šogad 94 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp divām izglītības iestādēm tika piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 52 – ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Katru gadu ar saviem darbiem jāapstiprina mūsu piederība Ekoskolu saimei un jānopelna Zaļo karogu, iegūstot jaunas zināšanās mācību stundās, nodarbībās  un tikšanās reizēs ar vides jomas speciālistiem. Mūsu rīcība vides interesēs un apkārtējās sabiedrības  iesaistīšana, palīdzēs saudzēt vidi un domāt par ilgtspējīgu attīstību.

Žūrija mūsu sniegumu vides izglītībā novērtēja –  mums ir tiesības 16. reizi uzvilkt mastā starptautisko  Zaļo karogu.

Apbalvošanas ceremonijas laikā  Ekoskolas saņēma aktuālo informāciju par gaidāmajiem notikumiem šajā mācību gadā. Šogad Ekoskolu  Rīcības dienās (novembrī)  būs trīs videi nozīmīgas tēmas – klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums. Rīcības dienu moto “Mazas rīcības – liela ietekme”.

Mūsu skolas gada tēma „Vide un veselīgs dzīvesveids”.

Sadarbosimies un atbalstīsim viens otru, lai palīdzētu mums visiem justies droši, veicināsim veselīgu dzīvesveidu, rūpēsimies, lai skolas un apkārtnes vide ir tīrāka, mazāk piesārņota ar kaitīgām vielām.

Ekopadome