Sporta diena 2022

https://photos.app.goo.gl/JyeYFzvtzGavk3rX9
Vairāk foto šeit

Šogad pirmā mācību nedēļa noslēdzās ar SPORTA DIENU, kura jau ir tradīcija mūsu skolā.

Šis rudens dāvāja mums skaistu laiku, lai sporta skolotājas sagatavotie fiziskās un garīgās veselības uzlabošanas uzdevumi  varētu izpildīties pozitīvā gaisotnē. Lielākais akcents tika likts uz klases kolektīva

Saliedēšanu cauri uzmanības ,asprātības, domāšanas, veiklības uzdevumiem, kurus “stingri” vērtēja, tiesāja visi 9.klašu skolēni. Paldies, tiesnešiem par darbu!

Lai kustībām bagāts Jaunais mācību gads,  novēl sporta skolotāja Sandra Kociņa