Radošā darbnīca ,,Radi grāmatu vāku pats!’’

https://photos.app.goo.gl/g3FW8E3szSVmMpLJ9
Vairāk foto šeit

Pagājušajā nedēļā, 28. septembrī, Ogresgala pamatskolas bibliotēka sadarbībā ar Ogresgala pamatskolas Skolēnu pašpārvaldi organizēja grāmatu apvākošanas darbnīcu ,,Radi grāmatu vāku pats!’’

Tajā tika aicināts ikviens, kas vēlas radīt īpašu grāmatas vāku. Darbnīcas mērķis bija veicināt izglītojamo patstāvīgu darbību, prasmi izlocīt grāmatas vāku, izmantojot vizuālas atgādnes, tādējādi sekmējot kompetencēs balstītu izglītību. Protams, kā jau videi draudzīgai skolai, darbnīcas mērķis bija arī veicināt atbildību pret vidi, grāmatu apvākošanā izmantojot dažāda veida papīru. Katrs ar savu iesaisti darbnīcā pauda videi draudzīgu attieksmi, samazinot plastmasas atkritumu daudzumu dabā.

Apvākojamo materiālu sagādāšanā tika piesaistīts skolas personāls. Liels paldies skolotājai Egitai par sagādātajiem materiāliem, kā arī līdzdalību darbnīcā! Paldies skolotājai Inesei Dudelei, direktores vietniecei saimniecības jautājumos Kristīnai Gobiņai par sagādātajiem materiāliem! Paldies skolotājām Inesei Gruznovai un Zandai Puķānei par aktīvu līdzdalību darbnīcā kopā ar saviem audzēkņiem!

Milzumliels paldies Zvaigznes grāmatnīca Ogrē vadītājai un kolektīvam par atbalstu materiālās bāzes sagādāšanā grāmatu apvākošanai.

Ogrsgala pamatskolas bibliotekāre Sanda