Mūzikas skolotāju profesionālās pilnveides kursi Ogresgala pamatskolā

https://photos.app.goo.gl/39fupUCTMEHPtH68A
Vairāk foto šeit

Šī gada 29. septembrī Ogresgala pamatskolā viesojās Ogres novada mūzikas skolotāji. Bijām priecīgi, ka šos kursus apmeklēja kupls pulks dziedošu, atraktīvu un sava aroda zinošu skolotāju. Par to varējām pārliecināties, kad visi klātesošie apstājās aplī un dziedāja ļoti populāru latviešu  tautasdziesmu ,,Pūt, vējiņi”. Skolas bērni pēc šādas uzstāšanās teica, ka klasēs iestājās klusums un skolēni  ar aizrautību klausījās. Vēlāk  sekoja Ogresgala skolēnu sagatavotie priekšnesumi.

Tā kā 29. septembrī Latvijā svin Miķeļdienu, tad 3. klase kopā ar skolotājiem pārrunāja, kas tad ir Miķeļdiena .Visi kopā ieskandinājām šos svētkus ejot rotaļās, dziedot  dziesmas, kā arī mācoties spēlēt ukuleles. Kursu noslēgumā skolotāja Sintija Kārkliņa pastāstīja par savu izdoto grāmatu ,,Radot mūziku” un parādīja, kā skolā darboties un pielietot to.

Kopā ar 3. klases bērniem darbojās skolotāja Inese Dudele