Par bērnu uzņemšanu Ogresgala pamatskolā 2023./2024. mācību gadam

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2023/02/aicinajums1200.png
Vairāk foto šeit

Ogresgala pamatskolā bērnu pieteikšana 2023./2024.m.g. notiek no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 31.maijam.

Bērna likumiskie pārstāvji, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu;
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Iesniegumu var iesniegt personīgi pie lietvedes vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: ogrgalskola@ogresnovads.lv 

Iesnieguma forma: Iesniegums par uzņemšanu mācībām Ogresgala pamatskolā

Bērni izglītības iestādē tiks uzņemti iesniegumu  iesniegšanas kārtībā.