Uzņemšana Ogresgala pamatskolas 1.klasē 2024./2025. mācību gadā

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2024/02/Aicinām-Ogresgala-pamatskolā-Ekoskolā.png
Vairāk foto šeit

Ogresgala pamatskolā bērnu pieteikšana 2024./2025.m.g. notiek no 2024.gada 1.februāra līdz 2024.gada 31.aprīlim.

Bērna likumiskie pārstāvji, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un:

  • aizpilda direktoram adresētu iesniegumu;
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību.

Iesniegumu var iesniegt personīgi pie lietvedes vai sūtīt elektroniski uz e-pastu: ogrgalskola@ogresnovads.lv 

Iesnieguma forma: Iesniegums par uzņemšanu mācībām Ogresgala pamatskolā

Bērni izglītības iestādē tiks uzņemti iesniegumu  iesniegšanas kārtībā.