Silto džemperu diena 2023

https://photos.app.goo.gl/GQXVTFba6zidwykx8
Vairāk foto šeit

Šī gada akcijas moto: Izcel savu rīcību klimata labā!

Ekopadome un 6.klases skolēni Silto džemperu dienā 9 februārī devās Ogresgala ciemata ielās, māju pagalmos, iestādēs, lai informētu un aptaujātu sabiedrību par to, kā iedzīvotāji šķiro atkritumus.

Mēs, satiekot cilvēkus, pastāstījām, kāpēc aicinām rīkoties klimata labā, kā veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā.

Mēs dalījām bukletus par atkritumu šķirošanu un aicinājām izvēlēties videi draudzīgu sadzīves ķīmiju. Akcijas laikā izdevās noskaidrot iedzīvotāju paradumus par atkritumu šķirošanu. Viņi labprāt mūs uzklausīja un aizdomājās par savu rīcību, trīs cilvēki pat nosauca konkrētu rīcību.

Ne tikai akcijas laikā, bet arī ikdienā domāsim par savu rīcību. Visi akcentēsim klimata pārmaiņas ar saukli #ManRūp!

Ekopadome