Ogresgala pamatskolā viesojas Dānijas pedagogi

https://photos.app.goo.gl/ccDhdWRc3rLmiBE66
Vairāk foto šeit

2023.gada 22.martā skolā viesojās Dānijas pedagogi –  starptautiskie koordinatori – kuri savās izglītības iestādēs atbild par starptautisko sadarbību.

Ogresgala pamatskolu viņi apmeklēja ar mērķi, lai iepazītos ar Ogresgala pamatskolas pieredzi EKO skolu programmas realizācijā un  pieredzi, darbojoties Baltijas Jūras projektā.

Pasākumu ieskandināja latviešu tautas dziesma, ko izpildīja skolas vokālais ansamblis. Direktore Vineta Āboltiņa viesus iepazīstināja ar 2023.gada vides izglītības tēmu, 8.klases skolēni Elizabete Mangule un Ralfs Paklons stāstīja par skolas dalību Eko skolu programmā, iepazīstinot ar īstenotajām aktivitātēm.

Dānijas pedagogi darbojās divās darbnīcās –  iepazinās ar ūdens brīnumainajām īpašībām un spēlēja izlaušanās spēli par ūdens tēmu. Šo darbnīcu vadīja skolotāja Skaidrīte Butāne un viņai atbalstu sniedza Ralfs un Aleksa no 8.klases. Dānijas pedagogu grupa gatavoja veselīgos našķus, jo skolas šī gada eko tēma ir “Vide un veselīgs dzīvesveids”. Šo darbnīcu vadīja skolotāja Egita Tontegode un viņai atbalstu sniedza 9.klases skolnieces Madara, Elizabete un Anete.

Direktore viesus iepazīstināja ar skolas mācību darbu un skolas telpām.  Viesiem bija daudz jautājumu gan par skolas mācību procesu, piedāvātajām ārpusstundu aktivitātēm, skolas darba prioritātēm , sadarbību ar vecākiem, specialo izglītības programmu realizāciju.

6.klases skolēni viesiem piedāvāja ar spēles palīdzību pārbaudīt savas zināšanas par skolu, kas tika iegūtas šīs tikšanās laikā. Spēli vadīja 6.klases skolēni Markuss Andersons un Sigija Kalniņa.

Viesi tika iepazīstināti ar skolas āra teritoriju, kas tiek izmantota gan mācību procesā, gan ārpusstundu aktivitātēs.

Dānijas pedagogi bija pārsteigti par skolēnu atraktivitāti, prasmi prezentēt, argumentēt, prasmi tikt galā ar neparedzētām situācijām, ieinteresētību un pašpārliecinātību  komunikācijā, īpaši izsakot apbrīnu par 8.klases skolēnu Ralfa un Elizabetes sniegumu.

Paldies visiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā un vadīšanā!