Ekopadome ciemojas Zaļajā birojā

https://photos.app.goo.gl/ymYzjmpP4mnn3zRaA
Vairāk foto šeit

Ekopadomes pārstāvji tikās ar uzņēmuma VAS „Elektroniskie sakari” Zaļā biroja darbiniekiem. Paldies biroja vadītājai Vinetai Grigorjevai par uzaicinājumu un sadarbību vides izglītībā.

Mums tā bija iespēja uzzināt, kā lieli uzņēmumi darbojas ilgtspējīgas attīstības realizēšanā. Apskatot darba un atpūtas telpas, veicām vides auditu un pamanījām lietas, ko varētu ieviest arī mūsu skolā, kā arī izteicām savus priekšlikumus vai paslavējām viņus par paveikto.

Abām iestādēm ir viens mērķis zaļās domāšanas virzienā, kā arī rīcībās, ko varam darīt katrs personīgi, mainoties pašiem, iesaistot ģimenes, darba vietas un sabiedrību.

Ekopadome pastāstīja par Ekoskolu darbību Latvijā, par to, kā mēs realizējam Ekoskolas programmu, kādas akcijas rīkojam, kādus izaicinājumus esam pieņēmuši šajā mācību gadā.

Mūsu sagatavotās galda spēles izspēlējām kopā ar biroja darbiniekiem.

Mūsu tikšanās reizē bija arī kā karjeras izglītība, uzzinājām par inženieru, datorspeciālistu darbu un iedrošinājumu apgūt inženierzinības. Tikšanās rezultātā gan mēs, gan uzņēmuma darbinieki guvām gandarījumu un idejas, ko varētu ieviest savās iestādēs. Uz sadarbību!

Ekopadomes vārdā A. Gutāne