Āra nodarbība 3.klasei – Upe

https://photos.app.goo.gl/Pmx3eAuaqzq6FeKy9
Vairāk foto šeit

Āra nodarbībā skolēniem tiek dota iespēja tuvāk iepazīties ar ūdenstilpēm, kas atrodas tuvu skolai.  Mūsu skolas tuvumā atrodas 2 upes: Ranka un Ogre. 3.klases skolēni ar skolotāju devās iegūt nepieciešamo informāciju – datus, pamatojoties uz novērojumiem. Skolēni dabā novēroja un noteica upes tecēšanas virzienu, labo un kreiso krastu, kā sauc Ogres pieteku, kur ietek Ogre?

Stundas beigās sapratām, ka upēs ūdens plūst, jo izteka atrodas augstāk nekā ieteka. Atnākot no āra nodarbības, skolēni klasē modelēja upes tecēšanas virzienu, norādot izteku, ieteku, labo krastu, kreiso, upes pietekas. Salīdzināja paša iegūtos pētnieciskās darbības rezultātus ar citu skolēnu iegūtajiem rezultātiem un izdarīja secinājumus.

Ievērojām drošības noteikumus dabas vidē, atrodoties pie ūdenstilpēm. Mācījāmies saudzīgi izturēties pret dzīvajiem un nedzīvajiem dabas objektiem.

Skolotājam Z.Puķāne