Mācību gada noslēgums

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2023/06/Olimpiades_konkursi_231633.pdf
Vairāk foto šeit

Mācību gads 1. – 8.klases skolēniem sekmīgi beidzies, tikai 9. klases skolēniem tas beigsies 14. jūnijā. Jāsagaida eksāmenu rezultāti un 22. jūnijā pulcēsimies izlaidumā!

Mācību sasniegumi un panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un ārpusklases darbā ir apkopoti, diplomi un balvas tika pasniegtas skolas līnijā. Pateicības vārdus pelnījuši skolēni, skolotāji un vecāki. Sasniegumu pamatā ir ieguldītais darbs, iedvesma, motivācija un atbalsts. Katrs no skolēniem, kurš spēj un vēlas izdarīt vairāk, ir ieguvējs! Lai vasarā visiem laba atpūta un pozitīvas emocijas!

Lai skatītu informāciju par Ogres novada un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu sasniegumiem, SPIEDIET ŠEIT.

A. Gutāne