Jauns pulciņš datorapmācībā!

#
Vairāk foto šeit

Ogresgala pamatskolā sākot ar 2023. g. septembri darbību uzsāk jauns interešu izglītības pulciņš “Mācies kopā ar Minecraft Education”.

Datorspēli Minecraft līdz šim bērni pazinuši kā izklaides aplikāciju, taču jau vairākus gadus kā efektīvu palīglīdzekli datorapmācībā kompānija Microsoft piedāvā pielāgotu aplikāciju Minecraft Education, kurā caur spēļošanas pieeju sākumskolas vecuma bērniem ir iespēja savlaicīgi apgūt plaša spektra gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas datorapmācībā, programmēšanā, dabaszinībās u.c. jomās, joprojām lietojot iepriekš labi iemīlēto spēles vidi pedagoga vadītā vidē.

Pulciņa programmā ietverti tādi svarīgi temati, kā saziņas un sadarbības prasmes, loģiskā domāšana, ievads programmēšanā, digitālā identitāte, drošība un veselība, kā arī ekrāna laika nozīme un plānošana.

Interesenti aicināti aizpildīt pieteikuma veidlapu Ogresgala pamatskolā vai pēc papildinformācijas vērsties pie pulciņa skolotāja Uģa Kagaiņa (t. 29389423).