Projekts – “Esi radošs Ogresgala pamatskolā”

https://photos.app.goo.gl/Wip9z3v5qJJAYWJD9
Vairāk foto šeit

/Pat Riley/

“Komandas darbs ir noslēpums, kas liek parastiem cilvēkiem sasniegt neparastus rezultātus.”

Ogresgala pamatskola piedalījās Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” konkursā un priecājamies, ka mūsu projekts “Esi radošs Ogresgala pamatskolā” tika apstiprināts un finansiāli atbalstīts. Projekta mērķis bija – labiekārtot skolas gaiteni, lai pamatskolas skolēniem radītu izglītojošu vidi, lai lietderīgi un jēgpilni pavadītu savu brīvo laiko.

Projekta ietvaros ir nokrāsotas sākumskolas gaitenī sienas, durvis, durvju ailes. Esam izveidojuši 3,06 m x 1,95 m  lielu “Lego” sienu, izvietojuši gaitenī stikla magnētiskās tāfeles, kur izvietot svarīgāko informāciju, mūsu skolēniem. Gaitenī ir izvietotas dažādas aktivitātes, lai bērni varētu mācīties matemātiku, siet, vai vienkārši saturīgi pavadītu savu brīvo laiku, mācību stundu starpbrīžos.

Vēlamies arī pateikt milzīgu paldies visiem “rūķīšiem”, kuri palīdzēja šī projekta tapšanas gaitā.

  • Paldies domubiedriem, kuri bija gatavi kopā iesniegt šo projektu.
  • Paldies visiem, kuri palīdzēja ar konsultāciju, labojumiem, ieteikumiem.
  • Paldies 2.klases vecākiem un pat vienai vecmāmiņai, par atbalstu, gan ar iedrošinošiem vārdiem, gan ar atbalstu gaiteņa krāsošanā.
  • Paldies Ogresgala pamatskolas tehniskajiem darbiniekiem, kuri, redzot, ka ir iespēja palīdzēt, bez jautāšanas iesaistījās un ar visu sirdi palīdzēja, lai es spētu izdarīt visu, kā bija plānots.
  • Paldies Ogres novadam par šādu iespēju.

I.Gruznova