Šoruden, pirms atveram grāmatas, lai turpinātu mācīties,

https://photos.app.goo.gl/SMg6dJTi1NHof8rA8
Vairāk foto šeit

Ogresgala pamatskola pirmo mācību nedēļu, pirmdien-4.septembrī,  uzsāka  ar fizisko aktivitāšu ”Izspēlēsimies” daudzveidīgiem uzdevumiem, sniegumiem sporta un veselības jomā .Aktivitāšu mērķis bija iesaistīt starp priekšmetu saikni ar sasaistītiem matemātikas, ģeogrāfijas un citiem interesantiem uzdevumiem. Neizpalika uzdevumu akcents visus klases skolēnus saliedēšana kopīgajā uzdevumu veikšanā, draudzības vairošanā un brīvā gaisotnē jautri pavadīt laiku pēc vasaras brīvlaika.

Saliedēšanu cauri uzmanības, asprātības, domāšanas, veiklības uzdevumiem, kurus “stingri” vērtēja, tiesāja visi 9.klašu skolēni. Paldies, tiesnešiem par darbu!

Paldies arī skolotājiem, kuri aktīvi uzmundrināja  savus skolēnus un palīdzēja ar padomiem uzdevumu izpildē.

Paldies visu klašu dalībniekiem, jo tieši skolēnu smiekli, kopā būšana un sacensību gars padarīja šo dienu tik piepildītu ,aizraujošu ,interesantu.

Lai kustībām bagāts un izdevies Jaunais mācību gads!

Sporta skolotāja Sandra Kociņa