Mācību literatūras saraksts 2023./2024. mācību gads

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2023/09/Macibu_lit._saraksts_2023_20242775.pdf