Pagarinātās dienas grupas kārtība

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2023/09/Pagarinata-grupa_232777.docx