Kārtība, kādā izglītības iestādei nepiederošas personas uzturas izglītības iestādē

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2023/09/Kārtība_nepiederošas_personas2810.docx