Meža dienas 6. klasē

https://photos.app.goo.gl/ZoTBbJausCANgv8g8
Vairāk foto šeit

Šogan, 22. septembrī, 6. klases skolnieki apmeklēja Meža dienas pasākumu Ogrē, Jauniešu mājā.

Tika izietas 3 stacijas:

Mežs, to audzes un izejmateriāls, kur skaitīja kokam gadus un tikai no dēļiem pēc noteiktas shēmas bija jāuzceļ tilts un pār to jāpāriet visiem kas, to cēla.

Koki, to augļi. Bija jāsaista koku nosaukumi ar to lapām un augļiem. Jāatpazīst tos pēc taustes.

Dzīvo zaļi. Tur bija jāšķiro atkritumi pēc attēliem, kur skolnieki saņēma balviņas par pareizām atbildēm.

Visi darbojās sparīgi, saliedēti. Patika visiem !

I. Moisejeva