Meža tēma Skolotāju dienas stundu sarakstā

https://photos.app.goo.gl/UVDJUGhmfuZRRH25A
Vairāk foto šeit

9.klases skolēni plānoja un vadīja skolotājiem stundu par Ekoskolas gada tēmu „Mežs”. Skolotājiem bija iespēja atpazīt dažāda koka sugas. Bija jānosaka gadskārtas un apstākļi, kādos tie auguši.

Skolotāji raksturoja 9. klases īpašības, iededzinot tās koka ripās. Tā radās 9.klases „Vēja zvans”, ko dāvināja skolēniem Skolotāju dienā. Paldies šis dienas jaunajiem skolotājiem!

Skolas skolotāji