Skolotāju diena 2023

https://photos.app.goo.gl/rLoGA8rDjPQCmnwGA
Vairāk foto šeit
  • Ar darbu Jums ir pilnas rokas,
  • Ar labiem vārdiem – pilna sirds.
  • Ik zars no Jūsu dzīves koka
  • Tik brīnumjaukos ziedos mirdz!

Starptautiskā skolotāju diena jeb Pasaules skolotāju diena ir starptautiski atzīmējama diena, kas Latvijā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā, bet Ogresgala pamatskolas skolēni savas pateicības nolēma izteikt ātrāk.

Skolotājiem ir īpaša vieta Ogresgala pamatskolas skolēnu sirdīs, tāpēc 9. klase uzņēmās dāvināt  skolotājiem labi pelnīto atpūtu un sagādāt viņiem dāvanas!

Skolēni, ar 9. klases palīdzību, darināja gan lielus, gan mazus pārsteigumus, lai iepriecinātu mūsu pedagogus.

Skanot novēlējumiem un jaukiem vārdiem, skolēnu  pateicības tika nodotas tālāk, un skolotāju smaidi paplesti plašāk.

Sveicam starptautiskajā skolotāju dienā!

9. klases skolniece – Elizabete Mangule