Emocionālās inteliģences nodarbība

https://photos.app.goo.gl/ax1ni9DxiZ4QXxGDA
Vairāk foto šeit

11. oktobrī, skolā notika, Esi/ treneres, Ogresgala pamatskolas sociālās pedagoģes Ineses Gruznovas vadīta nodarbība, 8.klases skolēniem, par emocionālo inteliģenci.

Nodarbības laikā skolēni mazliet vairāk, detalizētāk uzzināja, kas ir mobings, kā tas ietekmē bērna psihoemocionālo stāvokli ne tikai tagad, bet arī turpmākajā dzīvē.

Skolēniem darba grupās vajadzēja modelēt mobinga situācijas, kā arī izdomāt tām risinājumus.

Paši skolēni kā nozīmīgākos šīs nodarbības ieguvumus atzīmēja to, ka ir svarīgi rīkoties un nebaidīties stāstīt par mobingu, kā arī vairāk pašiem aizdomāties par savu attieksmi pret citiem.

Paldies skolēniem, ka Esi/

I.Gruznova