Izglītības iestādes attīstības plāns 2023./2024., 2024./2025., 2025./2026.m.g.

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2023/11/Ogresgala_pamatskola_attistibas_plans_234549.pdf