Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa noslēguma sarīkojums

blaumana11-konkurss2016
Vairāk foto šeit

Šis konkurss notiek jau 11. gadu, un tajā piedalās skolēni no visas Latvijas. Arī Ogresgala skolēni konkursam uzticīgi jau trīs gadus, un man ir prieks, ka katru gadu kāds no mūsu skolas skolēniem konkursā gūst panākumus. Konkursā piedalās skolēni no 7. līdz 12. klasei. No Ogresgala pamatskolas šajā konkursā piedalījās šādi skolēni: Elīza Žikare (7. kl.), Sintija Antoņuka, Sindija Antoņuka, Egija Žindule, Rebeka Ašmane (8. kl.) un Melisa Grišāne, Loreta Neško (9. kl.)

Uz „Braku” muzeja organizēto R. Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa noslēguma sarīkojumu, kas notika 5. decembrī Ērgļos, tika uzaicināti 67 labākie domrakstu autori kopā ar skolotāju un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 223 skolēni. Liels prieks par 8. klases skolnieci Rebeku Ašmani, kura ieguva Atzinību savā klašu grupā. Rebeka izvēlējās rakstīt domrakstu par tematu „Puķes R. Blaumaņa dzejā”.

Jau rīta agrumā skolēniem bija iespēja paviesoties „Braku” muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Anna Kuzina, kura pastāstīja par „Brakiem” un rakstnieku R. Blaumani. Silta kurējās krāsns, un katrs varēja pacienāties ar garšīgo zāļu tēju un smalkmaizītēm.

Svinīgs un svēts brīdis šajā dienā ir Ērgļu kapsētā, kur atdusas rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem aizdedzina sveces, noliek ziedus un pasaka paldies mūsu literatūras klasiķim. Piemiņas mirkli kapos vadīja skolotāja Ināra Strazdiņa.

Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās. Savu sejas masku varēja izkrāsot darbnīcā „Mākslas pasaule” (vadītājas Vizma Veipa, Iveta Pedele), cilvēka emocijas uzzīmēt darbnīcā „Emociju gamma” (vadītāja Liena Bukovska), savu aušanas māku izmēģināt darbnīcā „Mans krāsu raksts” (vadītāja Sandra Lauberte). Pēc laba darba pie Ineses Koklačovas un viņas palīgiem bija iespēja nobaudīt smalkmaizītes un pīrādziņus.

Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 11. konkursa noslēguma pasākums. To vadīja Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā visi ciemiņi un klātesošie tika iepazīstināti ar Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas veidoto grāmatu „Teātris Blaumaņa zīmē”. Izdevumu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji un organizatori. Balvās bija arī mācību firmas „Upe nesa ozoliņu” veidotie koka magnētiņi, konditorejas „Kore” kārumi, SIA „Vējkalns” dāvanu kartes, kā arī daudzi citi pārsteigumi.

Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Baiba Cielēna, UNESCO pārstāve Ieva Švarca, Raiņa un Aspazijas mājas galvenā speciāliste Gaida Jablovska, Madonas reģiona avīzes „Stars” žurnāliste Inese Elsiņa, Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Agita Opincāne un saimniecības „Sniķeri” saimniece Santa Radzvilaviča, Benu aptiekas Ērgļos vadītāja Inta Olte, Ērgļu vidusskolas skolotāja Maiga Picka, Ērgļu vidusskolas absolvente un kultūras darbiniece Laima Lupiķe, „Braku” muzeja speciāliste Anna Kuzina.

Visus pasākuma apmeklētājus priecēja ne tikai skaistās Arta Robežnieka dziedātās dziesmas, bet arī jestrās dejas Ērgļu deju kolektīva „Pastalnieki” izpildījumā.

Konkursa noslēgumā visiem priekā mirdzēja acis. Un kā nu ne! Tik daudz dāvanu, pateicības vārdu un ziedu saņemts! Ne velti Rebeka Ašmane savā domrakstā rakstīja: „Puķes visu padara labāku: gan svētku galdu, gan parastu dienu, visu! Ziedi ir kā šķipsniņa sāls, kā zariņš rozmarīna.”

Skolotāja Ruta Skrebele