Publiskā runa par mežu

https://photos.app.goo.gl/CbHvAzGKtXsaNJKx8
Vairāk foto šeit

Rīcības nedēļas laikā 5.klases skolēni latviešu valodas stundās veidoja publisku runu par mežu un tā nozīmi.

Sākumā skolēni uzzināja, kā būt labam oratoram, no kādām daļām sastāv runa un kā runāt tā, lai klausītāji tevī klausītos. Gūtās zināšanas skolēni izmantoja, lai izveidotu savu runu. Tēmas bija dažādas-‘’Es saudzēju mežu’’, ‘’Saudzēsim mežu kopā!’’, ‘’Meža tīrība’’, ‘’Nozīmīgais mežs’’, ‘’Koki, to vide un veidi’’, ‘’Pēdas, kas paliek mežā’’, ‘’Skaistā daba’’ u.c.  Skolēni mācījās savu runu izteiksmīgi norunāt, izveidoja kritērijus labai runas prezentēšanai, no kuriem viens bija interesanta fakta vai citāta atrašana un iekļaušana runā.

Skolēni pārliecinoši uzstājās ar savu runu, novērtēja savu un klases biedru sniegumu. Izskanēja dažādi viedokļi un domas, tomēr visus vienoja patiesas rūpes gan par savu  tuvāko apkārtni , gan par planētas nākotni.

Skolotāja S.Jekoviča