Skatuves runas konkurss Ogresgala pamatskolā

https://goo.gl/photos/tKjjnSPXweeNA7BG6
Vairāk foto šeit

Es jums saku: dziediet! Dziediet, kad jums ir labi.

Bet visvairāk dziediet, kad jātiek pāri nejēdzībai.

(I.Ziedonis)

 Tā, runājot dzejnieka Imanta Ziedoņa epifāniju „Dziediet!”, 28. janvāra pēcpusdienā beidzās skatuves runas konkurss Ogresgala pamatskolā. Konkurss, kurš pulcēja tos skolēnus, kuri jūtas bagāti garā un kuriem nav vienaldzīga literatūra, interesants, savdabīgs un domātliekošs dzejas vai prozas lasījums, ko gribas ne vien noglabāt savās atmiņu dzīlēs, bet dalīties tajā ar citiem.

Skatuves runas konkurss jau vairākus gadus piedāvā šādu iespēju – runāt publiski to daiļliteratūras tekstu, kurš atbilst paša interesēm un gaumei. Un nav obligāti jābūt aktierim, lai to darītu – to skolā var un vajag izmēģināt jebkuram, kam ir, ko teikt un kas vēlas kaut uz mirkli ievest citus savā izjūtu pasaulē – ar dzīvā vārda palīdzību, ar savas personības spēku.

Šogad skolēnu skatuves runas priekšnesumi bija tematiski saistīti ar skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Skolēni izvēlējās daiļdarbus par tēmu: ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, dzimtā puse, Tēvzeme, Latvija.

Skolēniem bija iespēja dzejā un prozā atrast un saskatīt to, kas parādās sirds dziļākajos stūrīšos, to niansi, to stīgu, kas viņiem liek just piederību savai ģimenei, skolai, mājām, savai tautai un zemei.

Šogad konkursā piedalījās interesenti no 1. līdz 9. klasei, un katrs no viņiem bija izvēlējies sev tuvāko teksta materiālu, to starpā bija gan latviešu klasiķu – Raiņa, O. Vācieša, I. Ziedoņa, Aspazijas, A. Kronenberga – darbi, gan skolēnu vidū popularitāti iemantojušu  autoru – M. Cielēnas, J. Baltvilka, P. Brūvera, J. Petera, L. Vāczemnieka, Ā. Elksnes un I. Samauskas – dzeja.

Ogresgala pamatskolā skatuves runas konkursā piedalījās 25 skolēni:

 • Ričijs Mazalo, Santa Girucka, Lauris Rutks (1. kl.),
 • Laura Ceirule, Madara Māliņa (2. kl.),
 • Ance Gēgerniece, Karlīna Koka, Namejs Poriņš (3. kl.),
 • Keita Avena, Kristiāns Neško, Valters Alksnis, Maksims Timohins, Linda Gaigalniece (4. kl.),
 • Agnese Kļaviņa, Artūrs Mežaraups (5. kl.),
 • Henriks Garokalns, Beatrise Savicka, Annija Meļakova, Samanta Lauka, Kristers Grigonis (6. kl.),
 • Jānis Turauskis (7. kl.),
 • Rebeka Ašmane, Diāna Dombrovska (8. kl.),
 • Rūdolfs Rišē, Artūrs Gorbatovskis (9. kl.).

Katru gadu ir interesanti vērot, kā skolēni meklē iespēju izteikt un parādīt savu talantu uz skatuves mazāk ierastas auditorijas priekšā. Dažiem tas izdodas veiksmīgāk, citiem ne, bet attīstība notiek, un tas priecē.

Žūrija pasākuma noslēgumā atzina, ka visi dalībnieki bija patiesi interesanti un klausīties citam cita savdabīgo sniegumu – arī tas ir ieguvums. Šoreiz vislielāko līdzpārdzīvojumu izdevās radīt Rūdolfam Rišē, 9. klases skolniekam, kurš runāja I. Ziedoņa epifāniju „Dziediet!”

Un tā žūrijas lēmums – Ogres novada skatuves runas konkursā mūsu skolu pārstāvēs:

 • 1. – 3. klašu grupā Laura Ceirule,
 • 4. – 6. klašu grupā Artūrs Mežarups,
 • 7. – 9. klašu grupā Rūdolfs Rišē.

Vērtējot redzēto un dzirdēto, vēlos skolēniem ieteikt, gatavojoties šādiem konkursiem, “domāt ar sirdi”, meklēt savu personīgo sajūtu, viedokli!

Skolotāja Ruta Skrebele