Projekts “Plastmasas pirāti”

https://photos.app.goo.gl/SudoDtWqiReUHjof8
Vairāk foto šeit

Jūru un ūdeņu aizsardzība ir mūsu visu pienākums. Un nav svarīgi, vai dzīvojam piekrastē vai iekšzemē. Upes savieno visu Eiropu – no maziem strautiņiem līdz lielām upēm. Liels daudzums atkritumu pa upēm nonāk jūrās un okeānos, kas apdraud tās iemītniekus un visu ekosistēmu.

Mikroplastmasas piesārņojums kļūst arvien aktuālāks un rodas nopietnas bažas par tā ietekmi uz cilvēku un citu dzīvo organismu veselību.

Šajā rudenī Latvija bija starp 12 valstīm, kas iesaistījās “Plastic Pirates – Go Europe!” iniciatīvā.

9. un 8. klases skolēni piedalījās projektā “Plastmasas pirāti”, lai noskaidrotu Ogresgala upju piesārņojuma līmeni!

9.klases skolēni pētīja Ogres upi, bet 8.klases skolēni Rankas upi un tās apkārtnes piesārņojumu

Darbs bija grūts, jo bija jāseko noteiktajām instrukcijām un  jāievēro visas prasības paraugu ievākšanā. Ievāktos paraugus pēc tam analizēs zinātnieki, nosakot plastmasas polimēru veidu. .

Mēs ar smaidiem uz sejas, ieguldījām savu laiku, zināšanas un resursus, lai pabeigtu doto darbu un gūtu pieredzi.

Veicām pētījumus, rakstījām atskaites, apkopojām rezultātus un aizsūtījām zinātniekiem.

Jaunāko klašu skolēnus informējām par plastmasas ietekmi uz mūsu ūdeņiem un paveikto projektā.

Aicinājām arī citu skolu skolēnus veikt šos pētījumus – par iespējām informējām arī Baltijas jūras projekta skolu koordinatorus, kuri 25.oktobrī Ogresgala pamatskolā ciemojās, lai uzzinātu mūsu skolas pieredzi Baltijas jūras projektā un vides izglītības realizēšanā.

Pateicība skolotājai Skaidrītei Butānei par katru mirkli, kad viņa bija klāt, lai palīdzētu!

Elizabete Mangule  9. klases skolniece, aktīva projekta dalībniece