Dzimtās valodas diena Ogresgala pamatskolā

#
Vairāk foto šeit

Mana dzimtā valoda – visskaistākā.

Tā smejas! Tā raud! Tā dzīvo!

Mana dzimtā valoda ir kā bērns.

Tā jālolo, jāsaudzē, jāsargā!

Mana dzimtā valoda – mans lepnums.

(R. Dreimane)

21. februāris ir Starptautiskā Dzimtās valodas diena, ko 1999.gadā UNESCO izveidoja kā dzimtās valodas piemiņas dienu.

Vai tu zini, kurš izstrādāja latviešu rakstu valodas pareizrakstības noteikumus? Kurām skaņām latviešu valodas alfabētā nav atbilstoša burta? Kura ir vecākā latviešu valodā iespiestā grāmata? Kāpēc nevar rakstīt tā: „Oskaram patika Rainis, tāpēc viņš to pakāra virs gultas?”

Lai to visu uzzinātu, 25 Ogresgala pamatskolas 5. – 9 klases skolēni, 3. martā piedalījās pasākumā „Dzimtās valodas diena”. Pēcpusdiena tika organizēta kā komandu sacensības ar mērķi popularizēt latviešu valodu skolēnu vidū, Dzimtās valodas pēcpusdienā bija nepieciešams arī saliedēts komandas darbs.

Piecas komandas: „Gudrie patskaņi”, „Gailīši un vistiņas”, „Punktiņi”, „Labākie referāti” un „Pelmeņi vispirms atbildēja uz daudziem sarežģītiem jautājumiem par dzimto valodu. Ne viens vien jautājums „lika palauzīt galvu” un „iekustināt smadzenes”. Labs treniņš nākamajam uzdevumam, kur skolēni skaidroja frazeoloģismus, lika no dotajiem vārdiem sakāmvārdus, kā arī laboja stila kļūdas nepareizi uzrakstītajos teikumos.

Skolēni parādīja savas prasmes arī izteiksmīgā lasīšanā, jo bija jālasa teksts, kas uzrakstīts latgaliešu valodā.

Savas radošās spējas un talantu skolēni varēja izpaust pašu sacerētajā dzejolī par valodu.

Glītrakstīšanā skolēni pierādīja, ka prot skaisti un glīti rakstīt M. Cielēnas dzejoļa „Valoda” pantus.

Pasākums beidzās, taču skolēni vēl brīdi uzkavējās klasē, klusēja un domīgi raudzījās uz tāfeli. Tur bija uzrakstīti valodnieka un jaunlatvieša Jura Alunāna vārdi: „Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās.”

Pasākumu vadīja, vērtēja un uzdevumus skolēniem gatavoja latviešu valodas skolotājas: Anita Gutāne un Ruta Skrebele.

Lūk, rezultāti!

  1. vieta komandai „Punktiņi”

(Haralds Preisis, Rebeka Ašmane, Jānis Turauskis, Helmuts Poikāns, Markuss Mernics);

  1. vieta komandai „Gudrie patskaņi”

(Ernests Rozentāls, Beatrise Savicka, Diāna Dombrovska, Arnolds Polis, Amanda Bogdane);

  1. vieta komandai „Labākie referāti”

(Elīza Žikare, Agris Račinskis, Sintija Antoņuka, Annija Meļakova, Artūrs Mežaraups);

Atzinība komandai „Gailīši un vistiņas”

(Mārtiņš Matvejevs, Anastasija Ličakova, Reinis Linītis, Kristers Grigonis, Aleksa Ārmane);

Pateicība komandai „Pelmeņi”

(Gatis Lauks, Haralds Goldmanis, Armands Stradiņš, Everts Plinte, Sofija Jermakoviča)