Izglītības iestāžu apmeklēšana aukstā laikā

https://www.ikvd.gov.lv/lv/jaunums/izglitibas-iestazu-apmeklesana-auksta-laika