Mežu ekosistēmu nozīme

https://photos.app.goo.gl/VcqiVYmrUPdvuohb7
Vairāk foto šeit

Mūsu Ekoskolas gada tēma ir ‘’MEŽS’’ , lai papildinātu zināšanas par mežu kā ekosistēmu 25.janvārī 4.-9.klašu skolēniem notika nodarbība, kuru vadīja Ogres novada bioloģijas metodiķe, bioloģijas maģistre un skolas padomes pārstāve Jūlija Plociņa-Kagaine.

Nodarbības mērķis –  Analizēt meža sniegtos ekosistēmu pakalpojumus un to ilgtspējīgu izmantošanu.

Lektore skolēniem saistošā veidā pastāstīja par mežiem Latvijā, to nozīmi, ilgtspēju un noskatījās video materiālu par ekosistēmu pakalpojumiem.

Skolēni piedalījās diskusijā «mīti un patiesība» par mežiem Latvijā.

Viktorīnā parādītās zināšanas liecināja, ka skolēni ir klausījušies un viņus šī tēma interesē. Viktorīnā  uzvarēja 9.klases skolniece Aleksa Volka.

Teorētiskās zināšanas iegūtas, maijā tās izmantosim praktiskajās nodarbībās mežā.

Skaidrīte Butāne