Nedēļas nogalē aicinām pie barotavām skaitīt ziemojošos putnus!

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2024/01/aicinām-skaitīt-ziemojošos-putnus6952.pdf