1.klase vēro un gaida pavasara vēstnešus

https://photos.app.goo.gl/P2gcuw7pyej9TcuR9
Vairāk foto šeit

1.klase ļoti aktīvi iesaistījās Baltijas jūras projektā 2024 un veic fenoloģiskos vērojumus tuvākajā apkārtnē. Skolēni iet dabā un vēro, kādi ir pavasara vēstneši.

Jau februāra otrajā pusē interesenti varēja vērties augšup un novērot pirmos lidojošos pavasara vēstnešus – gājputnus: vairāku sugu zosis, pīles, mazos gulbjus un lauku cīruļus. Dažbrīd laimējās saskatīt, kādu mājas strazdu, lauku balodi, neizpalika dzērves.

Pievērsa uzmanību arī dabā notiekošajām pārmaiņām, vēroja augus, dzīvniekus, tā veicinot pozitīvu attieksme pret tuvāko apkārtni un dabu. Priecājās par pirmo ieraudzīto kukainīti, gaidīja uzziedam pirmos sniegpulkstenīšus, vizbulītes.

Protams, neizpalika arī pirmie pavasara darbi: jānokrāso jaunā mājvieta bitēm, jāizgatavo putnu būrīši, jāveic pirmie dārza darbiņi.

Paldies vecākiem, kuri atbalsta skolēnus un iesaistās projektā, vērojot pavasara vēstnešus!

Skolotāja Z.Puķāne